Startsidan
1-3 år

Avdelning Fröet

På Fröet har vi två småbarnsavdelningar, 1-2 år.

Pedagogiken

Det är många som är nyfikna på vad Montessoripedagogiken är. För oss är Montessoripedagogiken en grund för vårt lärande. Vi har fantastiska konkreta materiel som barn älskar att leka och utforska med. Men vi har även "vanliga" leksaker som barnen också tycker är spännande. Våra lokaler och vår miljö skall ständigt väcka nyfikenhet och vara praktiskt ändamålsenliga utifrån varje barngrupps behov. Våra pedagoger har ett förhållningssätt som präglas av att varje barn ska känna sig unikt och viktig.

Leken

Leken är mycket viktig för det lilla barnet och de ser allt arbete som lek för att det är roligt och lustfyllt. Genom leken utforskar de omgivningen och de utvecklas och framförallt så ser vi glädjen i deras ögon. Vår miljö ska inbjuda till lek, den ska vara tilltalande och förmedla lust till lek.

Leken
Leken
Leken
Leken
Leken

Arbetet


Arbetet med montessorimaterialen ger barnen en konkret sensorisk upplevelse. Det man gör med sina händer - det minns man.
Allt material hjälper också barnen att nå koncentration, men även självständighet.
Småbarnen är mycket intresserade av att göra sådant som de ser sina föräldrar göra i hemmet. Därför har vi praktiska vardagsövningar som går ut på att t ex putsa spegel, torka bord, duka, hällövningar och ösövningar.
Arbetet
Leken
Arbetet
Arbetet
Arbetet

Språkutveckling

Vi arbetar aktivt med barnens språkutveckling genom att t ex läsa och sjunga dagligen. Det är viktigt att vi som vuxna ger barnen så mycket träning i språket som möjligt. Att vi tänker på att låta barnen berätta och att vi visar att vi är intresserad av vad de har att berätta, så att vi kan utmana dem och inspirera dem att vilja prata ännu mer.

På förskolan har vi mångfalden som utgångspunkt. Det pratas flera olika språk mellan barnen, främst svenska och finska. Vi har även förmånen att få ha "Guldklimpar" från både Torneå och Haparanda kommun.

Språkutveckling
Naturen
Naturen
Naturen
Naturen
Naturen
Senast uppdaterad: 2017-06-07
Publicerad av: System
© Copyright Montessori Droppen Haparanda