Startsidan
Om oss

Välkommen till vår förskola och skola med Montessoripedagogiken som grund  

Montessori  Droppen är en fristående förskola med fyra avdelningar från 1-5 år och grundskola för förskoleklass till år 6. En av
hörnstenarna i vår pedagogik är "hjälp mig att finna mig själv", där vi ser varje barn som kompetent och med
en inneboende kraft att vilja bli självständig. Fler grundtankar som vi tagit fasta på och tycker är viktiga är
samspelet mellan vuxen, barn och en förberedd miljö för barnens livslånga lärande.

Vi arbetar för en långsiktig och ständigt pågående process där alla görs delaktiga för en hållbar utveckling.
Maten som dagligen serveras tillagas av våra duktiga kockar ska så långt som möjligt tillagas närproducerat,
ekologiskt, säsongsbaserat och med rättvisemärkta produkter.

Vår skola är en Global Friend skola som arbetar för och deltar i den årliga världsomröstningen Global vote. I detta
arbete lär sig eleverna mer om barns rättigheter och världens barns olika livsvillkor samt ökar sin kunskap i
demokrati och barnkonventionen.

Vi tycker att det är viktigt med ett nära samarbete mellan förskola, skola och hem. Tillsammans vill vi skapa de
bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

Naturligtvis är vi nyfikna på den senaste forskningen och kontinuerligt anpassar vi Montessoripedagogiken till
nutiden och vårt samhälle.  Vi följer läroplan Lpfö 98 för förskolan och Lgr 11 för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet för skolans del. Skolan
följer samma timplan som den som gäller för motsvarande årskurser inom Haparanda stad. Förutom adekvat
utbildning har flertalet av personalen utbildning i montessoripedagogik. Skolan har tillgång till kommunens
elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog och skolpsykolog. Har du funderingar så är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2016-07-05
Publicerad av: System
© Copyright Montessori Droppen Haparanda