Elevhälsa på Montessori Droppen-skolan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Följande personer arbetar med Montessori Droppens elevers hälsa och välmående:

 

Speciallärare: särskilt stöd, stöd för elevgrupper, utredningar, stöd för klasslärare/mentorer
Leila Sarén
E-post: leilasaren65@gmail.com
Tfn: 070 – 361 05 66

 

Skolsköterska: vaccinationer, hälsosamtal, uppföljningar
Sanna Kaikkonen
E-post: sanna.kaikkonen@montessoridroppen.se
Första kontakt via rektor.
Telefontid och tider för närvaro i skolan kommer till hösten 2021.

 

Skolläkare: läkarundersökningar och remisser på uppdrag av skolan
Göran Stjärnholm
Bokning via skolsköterskan.

 

Skolkurator: psykosocialt stöd för skolans elever
Linda Hixö
E-post: linda@socionomerna.se
Första kontakt via rektor.

 

Skolpsykolog: utredningar, rådgivning
Jesper Norrbacka
Bokas av rektor.

Sjukfrånvaro

Ni som har barn på förskolan kan anmäla frånvaro, ledighet och sjukdom direkt till berörd avdelning.

Ni som har barn på skolan kan sjukanmäla ert barn via Infomentor. Det går även bra att sjukanmäla över telefon.

Observera: Vi önskar att ni anmäler frånvaro varje dag, eller att ni anmäler flera dagar åt gången om ni vet ungefär antal dagar barnet blir borta.​

Vi på skolan vill kunna säkerställa tryggheten och kontaktar alltid hemmet om en elev som inte sjukanmälts inte ”dyker upp” — det är ju många elever som färdas till skolan själva på morgonen. Vi hoppas på er hjälp med detta!

 

Elevhälsoplan

Klicka på länken nedan för att öppna eller ladda ned Haparanda stads elevhälsoplan (PDF-fil).

Elevhälsoplan: Riktlinjer för hälsofrämjande arbete