Elevhälsa

 

Skolsköterska och skolläkare
Kontakt via rektor.

 

Skolkurator Linda Hixö
E-post: linda@socionomerna.se

 

Speciallärare
Leila Sarén
E-post: leilasaren65@gmail.com
Tfn: 070 361 05 66

Sjukfrånvaro

Ni som har barn på förskolan kan anmäla frånvaro, ledighet och sjukdom direkt till berörd avdelning.

Ni som har barn på skolan kan sjukanmäla ert barn via Infomentor. Det går även bra att sjukanmäla över telefon.

Observera: Vi önskar att ni anmäler frånvaro varje dag, eller att ni anmäler flera dagar åt gången om ni vet ungefär antal dagar barnet blir borta.​

Vi på skolan vill kunna säkerställa tryggheten och kontaktar alltid hemmet om en elev som inte sjukanmälts inte ”dyker upp” — det är ju många elever som färdas till skolan själva på morgonen. Vi hoppas på er hjälp med detta!

 

Elevhälsoplan

Klicka på länken nedan för att öppna eller ladda ned Haparanda stads elevhälsoplan (PDF-fil).

Elevhälsoplan: Riktlinjer för hälsofrämjande arbete