Elevhälsa på Montessori Droppen-skolan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Följande personer arbetar med Montessori Droppens elevers hälsa och välmående:

 

Speciallärare: särskilt stöd, stöd för elevgrupper, utredningar, stöd för klasslärare/mentorer
Leila Sarén
E-post: leilasaren65@gmail.com
Tfn: 070 – 361 05 66

 

Skolsköterska: vaccinationer, hälsosamtal, uppföljningar
Sanna Kaikkonen
E-post: sanna.kaikkonen@montessoridroppen.se
Första kontakt via rektor.

 

Skolläkare: läkarundersökningar och remisser på uppdrag av skolan
Göran Stjärnholm
Bokning via skolsköterskan.

 

Skolkurator: psykosocialt stöd för skolans elever
Johanna Kunnari
E-post: johanna.kunnari@montessoridroppen.se
Första kontakt via rektor.

 

Skollogoped: utredningar (språk, läs- och skriv), rådgivning
Julia Labba
Bokas av rektor.

 

Skolpsykolog: utredningar, rådgivning
Jesper Norrbacka
Bokas av rektor.

Sjukfrånvaro

Ni som har barn på förskolan anmäler frånvaro, ledighet eller sjukdom i TYRA-appen. Vid kort varsel kan ni anmäla direkt till berörd avdelning.

Ni som har barn på skolan sjukanmäler ert barn via Infomentor. Det går även bra att sjukanmäla över telefon men då behöver ni även lägga in information på Infomentor.

Observera: Vi önskar att ni anmäler frånvaro varje dag, eller att ni anmäler flera dagar åt gången om ni vet ungefär antal dagar barnet blir borta.​

Vi på skolan vill kunna säkerställa tryggheten och kontaktar alltid hemmet om en elev som inte sjukanmälts inte ”dyker upp” — det är ju många elever som färdas till skolan själva på morgonen. Vi hoppas på er hjälp med detta!

 

Elevhälsoplan

Klicka på länken nedan för att öppna eller ladda ned Haparanda stads elevhälsoplan (PDF-fil).

Elevhälsoplan: Riktlinjer för hälsofrämjande arbete