Ansök till oss

 

Här kan du ansöka om plats för ditt/dina barn hos oss.

Du börjar med att fylla i dina kontaktuppgifter.

Därefter fyller du in kontaktuppgifterna för din medsökande (om det är aktuellt i ditt fall).

Slutligen kan du ange uppgifter för ditt/dina barn samt när du önskar att barnet/barnen ska få plats.

Formuläret skickas in till rektorn via e-post.

 

 

Hushållets inkomst

 

Här följer ett par frågor om ditt hushålls sammanlagda månadsinkomst efter skatt, alltså den summerade inkomsten för både dig och din sammanboende (om någon) som du/ni totalt får ”i handen” varje månad. Avgiften för platserna baseras på den inkomst du anger nedan.

Du kan välja att inte uppge någon inkomst alls, i så fall kan du lämna inkomstfälten nedan tomma – men då baseras platsavgiften på maxtaxan istället.

Platsavgiften debiteras påföljande månad. Därför måste inkomstuppgifterna vara inlämnade innan placeringsdatumet inträffar, för att undvika högsta avgift. Avgiften rättas från den månad inkomstuppgifterna kommer in.

Det här inkomstformuläret behöver skickas in varje år.

 

 

Uppsägning av plats

 

Vill du säga upp ditt barns/dina barns plats på Montessori Droppen? Då kan du fylla i och skicka in formuläret nedan.

Du behöver fylla i ett formulär per barn vars plats du vill säga upp.

Uppsägningstiden är 2 månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in till Montessori Droppen. Du betalar för platsen under uppsägningstiden.