Kontakta oss

 

Montessori Droppen
Idrottsgatan 16B
953 34 HAPARANDA

 

Rektor

Susanna Kunnari
susanna.siira@montessoridroppen.se
Tfn: 070 – 615 10 88

 

Ekonomiassistent

Margit Kunnari
margit.kunnari@montessoridroppen.se
Tfn: 072 – 577 25 40

 

Förskolan

Fröet 1-3 år
Tfn: 073 – 034 77 91

Solen 3-5 år
Tfn: 076 – 110 26 15

Regnbågen 3-5 år
Tfn: 076 – 110 36 15

Bilder från avdelningen Fröet

Skolan

Vågen
Förskoleklass, årskurs 1-3 och fritidshemmet
Tfn: 073 – 026 42 65

Vinden
Årsurs 4-6 (mellanstadiet)
Tfn: 073 – 026 45 39

 

Köket

Meeri Greus, kock
Tfn: 073 – 031 16 83

 

Karta

Hitta till Droppen!

 

Öppettider

Måndag till fredag 06:00 – 17:30

Öppningar och stängningar sker gemensamt med Fröet, Solen och Fritids.

 

Sjukfrånvaro

Ni som har barn på förskolan anmäler frånvaro, ledighet eller sjukdom i TYRA-appen. Vid kort varsel kan ni anmäla direkt till berörd avdelning.

Ni som har barn på skolan sjukanmäler ert barn via Infomentor. Det går även bra att sjukanmäla över telefon men då behöver ni även lägga in information på Infomentor.

Observera: Vi önskar att ni anmäler frånvaro varje dag, eller att ni anmäler flera dagar åt gången om ni vet ungefär antal dagar barnet blir borta.​

Vi på skolan vill kunna säkerställa tryggheten och kontaktar alltid hemmet om en elev som inte sjukanmälts inte ”dyker upp” — det är ju många elever som färdas till skolan själva på morgonen. Vi hoppas på er hjälp med detta!

 

Klagomål

Om du som elev eller förälder tycker att det finns något i vår verksamhet som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med bör du framföra dina åsikter till oss. Då kan vi så snart som möjligt genomföra en förbättring.

I första hand vill vi att du tar kontakt med den lärare som är ansvarig för ditt barn, eller med rektor. Lärare och rektor ansvarar för att skapa förutsättningar för att alla barn och elever ska kunna nå uppsatta mål i en trygg och bra lärandemiljö.

Huvudman för verksamheten är Haparanda Montessoriförening, och känner du att ni inte får det stöd eller den respons ni önskar så är du välkommen med ett skriftligt klagomål till styrelsen.

Du hittar mer info samt blanketter på sidan Klagomål och synpunkter.

 

Tänk på…

… att din egen korrespondens (brev, fax, e-post o.s.v.) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos nämndens registrator.

 

Styrelse

Haparanda Montessoriförening driver verksamheten på Montessori Droppen. I styrelsen ingår följande personer:

 

  • Marlene Haara, ordförande (mhaara@icloud.com)
  • Johanna Kunnari, ledamot/vice ordförande
  • Margit Kunnari, adjungerad kassör
  • Anton Sjöblom, ledamot
  • Pia Demir, ledamot
  • Matilda Aine, ledamot

 

Suppleanter:

  • Susanna Kunnari
  • Kirsi Heino